Vissza a főoldalra

Célkitűzéseink, alapelveink:
 • járuljunk hozzá az e-hulladék begyűjtésével, hasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos országos célok eléréséhez;

 • koordináló tevékenységünk során érvényesítsük a hulladékgazdálkodási alapelveket, többek között a megelőzés, elővigyázatosság, gyártói felelősség, megosztott felelősség, az elvárható felelős gondosság, szennyező fizet és a költséghatékonyság elvét;
 • elősegítsük és koordináljuk a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések begyűjtőinek, feldolgozóinak, hasznosítóinak működését, fejlesztését;
 • tevékenységünk során növeljük az e-hulladékok begyűjtésének és hasznosításának mértékét, ezzel csökkentve a környezetterhelést és a környezetszennyezést;
 • törekszünk arra, hogy a begyűjtés, hasznosítás és ártalmatlanítás során a környezetvédelmi jogszabályok a társadalom minden szintjén és maximálisan érvényesüljenek;
 • törekszünk arra, hogy a hulladékkezelés során a tudományos kutatásokkal is alátámasztott hatékony és költségtakarékos megoldások kerüljenek előtérbe;
 • törekszünk arra, hogy a környezettudatos gondolkodás és tevékenység beépüljön a gazdasági, intézményi, önkormányzati és lakossági hulladékgyűjtési rendszerekbe;
 • vállaljuk, hogy a gyártóktól, forgalmazóktól átvállalt begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségeket maradéktalanul teljesítjük és biztosítjuk a termékdíj mentességet;
 • törekszünk a Kötelezettek adminisztrációs terheinek minimalizálására;
 • célunk, hogy folyamatosan és naprakészen tájékoztassuk a Kötelezetteket a megváltozott jogszabályi környezetről és az adatszolgáltatási teendőkről;
 • célunk, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljunk a felmerülő igényekre, növelve ezzel partnereink megelégedettségét;
 • törekszünk arra, hogy az e-hulladék kezelése során új munkahelyeket teremtsünk és segítsük elő a megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékkal élő személyek foglalkoztatását;
 • célunk, hogy a kézi és gépi feldolgozás optimális arányát biztosítsuk.